Vyhledej
TJ Sokol Dvůr Králové > Sport

Sokolové zahájili sletový rok štafetou do Jaroměře

Redakce, / 2.10.2023, sokol.kralovedvorsko.cz
V sobotu 23. září zahájili sokolové v celé republice sletový rok. Akce se konala v rámci 9. ročníku Evropského týdne sportu, do kterého se Česká obec sokolská tradičně zapojuje projektem Sokol spolu v pohybu. Letos se vše neslo v duchu sletové štafety. Sokolské jednoty a župy nesly svá poselství do Tyršova domu v Praze.

FOTOGALERIE - Sokolové zahájili sletový rok štafetovým během


Nejstarší účastnicí Sletové štafety ve Dvoře Králové byla jedenadevadesátiletá sokolka Alena Doležalová, která převzala štafetový kolík z rukou starostky královédvorského Sokola Jitky Karešové. Po zdolání prvního úseku předala symbolicky štafetu zástupci nejmladší generace sokolů, Miko Lahtinenovi, cvičenci oddílu všestrannosti předškolního žactva. Naši nejmladší běžci si předávali kolík na nábřeží, další členové štafety nesli kolík postupně až do Sylvárova, kde jej převzali naši cyklisté. Královédvorští zajišťovali úsek Dvůr Králové – Žireč, zde předali štafetový kolík žirečským sokolům, aby jej po zastávce ve Stanovicích a Kuksu opět převzali a dopravili do Jaroměře. 

Zde se u Městského divadla seběhly štafety z různých koutů župy Podkrkonošské. Místo u divadla nebylo vybráno náhodně. V říjnu totiž oslaví v Jaroměři 120. výročí otevření divadla, dříve Fügnerovy sokolovny, které bylo postaveno v letech 1901–1903 podle projektu architekta J. Podhájského jako víceúčelový „Sokolský dům“ pro tělocvičné a kulturní aktivity jaroměřské veřejnosti. Účastníci měli možnost si divadlo prohlédnout. Není bez zajímavosti, že na výstavbu této budovy přispěly také sokolské jednoty ze župy Podkrkonošské, Sokol Dvůr Králové nevyjímaje.

Štafetový kolík společně s poselstvím předala starostka župy Helena Rezková v neděli v Hradci Králové starostce župy Orlické Marice Prockertové. Zástupci župy Orlické dopravili štafetový kolík do Prahy. Akce vyvrcholila v neděli 1. října v Tyršově domě přinesením sletových poselství pro XVII. všesokolský slet ze všech koutů republiky.

Tato akce zahájila sletový rok, na jehož konci se bude konat XVII. všesokolský slet v Praze.

V jednotách se nyní rozbíhají sletové nácviky. V Sokole Dvůr Králové se bude nacvičovat šest sletových skladeb od rodičů a dětí po dospělé. Zájemci o účast ve sletových skladbách mají poslední možnost se přihlásit k nácviku. Hromadná cvičení mají v naší zemi dlouhou tradici od roku 1882, kdy se konal první všesokolský slet. Královédvorští na žádném sletu a později ani na spartakiádě nechyběli.
XVII. všesokolskému sletu ZDAR!

Pavlína Špatenková

Další články TJ Sokol Dvůr Králové

 
Vaše komentáře

Přečteno 240x