Vyhledej
TJ Sokol Dvůr Králové > Názory/fotky/videa > Vítězslav Šturma

Reakce radního Vítězslava Šturmy na články o Mayerově továrně a následné diskuse

Redakce / 21.09.2023
Dovolím si reagovat na článek (vlastně v minulosti několik) k tématu Mayerovy továrny a hlavně následnou diskusi. Tendenčně psané texty s za mne až osobními útoky nejsou nic, na co bych chtěl jako politik reagovat. Nicméně některé z formulací a sdělení, které se ve veřejném prostoru nachází, již chápu buď jako pomluvu, nebo vědomé zatajování informací o páchaném trestném činu (minimálně přestupku).
Prosím proto občany, kteří mají ověřené informace, nebo alespoň důvodná podezření, aby si tyto nenechávali pro sebe a předali je k prověření příslušným osobám, nebo orgánům. Jinak se mohou potenciálně vystavit postihu své osoby za neohlášení trestného činu dle §368 trestního zákoníku. 

K poslednímu článku toliko krátce, opět používá několik nepřesných faktů. A to buď z neznalosti, kdy je opakovaně poukazováno na nekomunikaci vedení města, úředníků, radních, … Poznámka o „ukojení neoprávněně velkého ega“ lze s úspěchem aplikovat i na některé další zastupitele, ne jen koaliční, ale i na další občany města.

Poznámka o architektonické soutěži se stropem 280 mil Kč je typickým příkladem nepřesných a zavádějících údajů. Nikde není uvedeno, zda se jedná o cenu bez DPH, nebo s DPH. Ony nůžky mezi cenou původní a aktuální se tak zdají rozevřenější. O tom, jak kdo při schvalování usnesení hlasoval, se mohou občané informovat na stránkách městského úřadu, kde jsou zápisy ze zastupitelstev včetně hlasovací matice od roku 2020 zveřejňovány.

A u všech ostatních projektů, které se údajně nerealizují a občané o ně mají zájem, ať si současní a hlavně minulí zastupitelé a občané města sáhnou do svědomí. Jeden příklad za všechny. Kdo pomáhal iniciovat petice proti rekonstrukci rekreačního bazénu? Kdo se zúčastňoval veřejných jednání, bojoval proti realizaci této stavebně povolené akci? Kdo tvrdil, že tato rekonstrukce není v souladu s požadavky sportovců a dotčených klubů ani občanů? Pracovní skupina na jednom z prvních jednání odsouhlasila po velice
drobných změnách vhodnost provedení bazénu dle povolené dokumentace.

Takže nebýt aktivity tehdejších bohužel nejen opozičních zastupitelů, mohli jsme mít zrekonstruovaný rekreační bazén, a to za cenu o desítky procent nižší, než nás to bude stát v budoucnu. Občané našeho města hltají obdobné „senzacechtivé“ příspěvky. Nemají
potřebné informace, ale nechtějí se zdržovat jejich zjišťováním. Nechodí na veřejná projednávání, která jim vedení města nabízí. Nevyužívají svých možností k vyjádření názoru, kam má město směřovat. Sociální sítě nepovažuji za ten správný prostor a okamžik.

Na závěr upozorňuji, že toto je názor jednoho konkrétního politika, nikoliv názor rady města nebo vedení města. Mé názory se v průběhu let nezměnily, nebo ne významně. Od začátku jsem prezentoval, že nejsem přesvědčen o takto velké investici. Ale ctil jsem rozhodnutí zastupitelstva a podílel se na krocích, směřujících k jeho naplnění. I nadále se budu snažit o minimalizaci dopadů této investiční akce na rozpočet města. A to hledáním možností financování v případě její realizace, nebo eliminací dopadů a hledáním
náhradního řešení, pokud padne rozhodnutí tuto akci ukončit. A pro všechny, kteří se budou v budoucnosti dovolávat politické odpovědnosti, tak není „Vy –vedení města“. Existuje pouze „My – zastupitelé“. Alespoň v případech rozhodnutí, která jsou vyhrazena zastupitelstvu. A tou otázky jako nákup nemovitostí, velké investiční akce, rozpočet města, strategické dokumenty města, schválení úvěru, územní plán a mnoho dalších jsou. 

Vítězslav Šturma
radní města
(Síla Dvora)

 
Vaše komentáře
To je síla, 21.09.2023 12:08, Reagovat

Ovšem nemyslím Sílu Dvora, ale obsah. Vyhrožovat v prvním odstavci spolupachatelstvím trestného činu je „fakt síla“.
Dále pan místostarosta mluví o urážkách, ale v druhém odstavci, pak i v pátém sám uráží občany města.
Mluví sám za sebe, to by bylo dobře, ovšem kdyby psal jen jako pan Šturma. Politik ve vedení města by se měl vyjadřovat poněkud jinak, než těmi výkřiky, kdo že to v minulosti dělal nebo nedělal to, či ono. Kdo to byl? Nemyslím si, že takové otázky do větru (nebo z pavlače) bych měla považovat za pádné argumenty proti odpůrcům revitalizace Mayerovy továrny, potažmo proti autorům článků, které se problematikou zabývaly. Nabubřelý projekt MT by byl pro naše město zkáza, což zjevně naznali i na úrovni kraje, když nedostal žádanou dotaci. Ulevilo se mi.
A jen budu zvědavá, na tu eliminaci ztrát v dosud zaplacených přípravách, projektech a studiích na MT. On by ty ztráty městu měl zaplatit ten, kdo je způsobil, ne?
Tak by to bylo logické, nebo se mýlím?
Re: To je sílaOndřej Mikeš , 21.09.2023 13:01, Reagovat
Souhlasím.
Jen doplním, ta dotace nebyla udělena z ministerstva pro místní rozvoj, potažmo EU. Snad to říkám dobře.
Na neudeleni dotace z kraje ještě musíme počkat, ale taky se to blíží...
Ta nabubrelost projektu a jeho tvůrců už vadí i na kraji, a občané DKNL to vnímají pouze stejně realisticky...
Re: Re: To je síla, 21.09.2023 13:13, Reagovat
Děkuji za upřesnění. A doufám, že se páni radní i zastupitelstvo konečně postaví nohama na zem do reálných plánů ke zvelebení hodnot, které ve Dvoře jsou.

Přečteno 1504x