Vyhledej
TJ Sokol Dvůr Králové > Historie > osobnosti

Sokolské řady opustila cvičitelka Ludmila Vítová. Bylo jí 98 let.

V úterý 18. května vstoupila do nebeské sokolovny nejstarší členka Sokola Dvůr Králové n. L. sestra Ludmila Vítová, rozená Řeháková. Rádi bychom Královédvorákům připomněli osobnost, která vychovala v Sokole celou řadu cvičenek a cvičenců, závodnic a závodníků a také cvičitelů.

FOTOGALERIE - Sokolské řady opustila cvičitelka Ludmila VítováLudmila Vítová se narodila 31. července 1923 ve Dvoře Králové n. L. Absolvovala obchodní školu ve Dvoře Králové n. L. Po absolvování školy pracovala u firmy Sochor v kravatárně, poté jako účetní v textilním velkoobchodu ve Dvoře Králové, nakonec v DUV Vánoční ozdoby.

Ludmila Vítová se stala členkou Sokola Dvůr Králové n. L. v roce 1929. Za první republiky byla nejprve sama cvičenkou a závodnicí. S úspěchem reprezentovala jednotu i župu na přeboru ČOS v nářaďovém tělocviku i gymnastice, účastnila se všesokolských sletů. Jejím největším úspěchem byla účast na poválečném přeboru ČOS, kde v kategorii žen obdržela medaili z rukou legendární náčelnice ČOS Marie Provazníkové. Po válce se stala cvičitelkou Sokola. Absolvovala cvičitelskou školu a převzala oddíl dorostenek, absolvovala také třítýdenní školu táboření ČOS. Pod jejím vedením zvítězily dorostenky v roce 1947 v župní soutěži samosprávy.

Po roce 1948 byl Sokol zrušen a L. Vítová se věnovala mateřským povinnostem. Ale láska ke cvičení a sportu ji dovedla nejprve k mimoškolnímu tělocviku, který vedla při ZDŠ Schulzovy sady a nakonec i do odboru ZTV, později ZRTV, který nahradil Sokol. Ludmila Vítová se podílela s ostatními sokolskými cvičiteli na udržení sokolského ducha mezi cvičenci a při krátkém obnovení Sokola v roce 1968 byla zvolena náčelnicí jednoty. Po opětovném zrušení Sokola pracovala v různých činovnických funkcích a také jako cvičitelka předškolních dětí, žákyň a žen. Později založila oddíl starších žen. Věnovala se přípravě závodnic na gymnastické a atletické závody.

Po roce 1989 se společně s dalšími věrnými sokoly podílela na obnově sokolské jednoty ve Dvoře Králové n. L. a získání ztraceného sokolského majetku. Po roce 1989 zastávala funkci zapisovatelky a členky výboru. Pomáhala při obnově tradičních sokolských akcí, např. šibřinek. Vedla družstva nejmladšího žactva při nácviku na slet a na župní přebory. Vedla oddíly předškoláků a starších žen. Postupně předala oba oddíly svým nástupkyním a ukončila svoji aktivní činnost. Přesto se do posledních chvil cítila sokolkou a sledovala prostřednictvím svých vnuček a pravnoučat dění v Sokole.

V roce 2010 obdržela Ludmila Vítová ocenění Osobnost města, kterým město Dvůr Králové ocenilo její přínos k výchově mladé generace ke cvičení a sportu. Také její zásluhou se podařilo v našem městě předat sokolský odkaz mladší generaci. Na její větu: „To musíš zvládnout, vždyť jsi sokol nebo sokolka!“ Nikdy nezapomeneme.

Sestro Liduško, dáváme Ti poslední NAZDAR! Ať je Ti země lehká!

Za výbor Sokola Pavlína Špatenková

Další články TJ Sokol Dvůr Králové

Související články
Sokol se loučí s cvičitelkou Hanou Semerákovou

Přečteno 794x